pages

Politica de confidentialitate

SC Crisas Home SRL poate colecta date cucaracter personal numai cu acordul voluntar al Clientului/Cumpărătorului.Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privirela prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestordate, modificată și completată, SC Crisas Home SRL are obligația de a administra în condiţii de siguranță și numaipentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi. 


4.2 Scopul colectării datelor este: 
• Preluarea și procesarea comenziiClienților/Cumpărătorilor, 
• Informarea Clienților/Cumpărătorilor privindsituaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor,rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă,la bunurile și /sau serviciile achiziționate, 
• Trimiterea de Newslettere și/sau alerteperiodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) 
• Cercetare de piață, urmărire și monitorizare avânzărilor 
4.3 Prin completarea datelor în formularul decreare de Cont și/sau de Comandă, Clientul/Cumpărătorul declară și acceptănecondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC CrisasHome  SRL, și își dă acordul expres șineechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate șiprelucrate în scopul prevăzut mai sus. 
4.4 Conform legii, clienții beneficiază deurmătoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date,dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus uneidecizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilorde către SC Crisas Home SRL. De asemenea, clienții au dreptul de a solicita, înorice moment, ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal,precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct, reclamăși publicitate. Clienții își pot exercita drepturile enumerate mai sus prinadresarea unei cereri către SC Crisas Home SRL prin email la office@crisashome.ro. 
4.5 Refuzul furnizării datelor solicitate decătre SC Crisas Home SRL pentru efectuarea unei Comenzi, determinăimposibilitatea SC Crisas Home SRL de a livra Comenzile respective. 
4.6 SC Crisas Home SRL nu solicită, prin niciunmijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parolepersonale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date cătreterți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemeneasituații, SC Crisas Home SRL nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu. 
4.7 Nu este permisă utilizarea acestui site webîn scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program saumaterial care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interziseîncercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care estegăzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legaturăcu acest site web. Navigarea pe acest site presupune acceptarea Termenilor șiCondițiilor, prin care te angajezi să nu ataci acest site web prin intermediulunui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autoritățilorcompetente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendareaimediată a dreptului de a utiliza acest site web. Deși depune toate eforturilepentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, SC Crisas Home SRL nugarantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimisesunt fără viruși sau alte componente informatie cu caracter potențial dăunător,că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi înoperare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Terugăm să ai în vedere că folosești site-ul pe riscul propriu, societatea SCCrisas Home SRL nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daunedirecte sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-uluisau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SC  Crisas Home SRL nu răspunde de erorile sauomisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pesite, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de carebeneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumator. Astfel, este înavantajul tău să te asiguri că folosești sisteme adecvate de apărare, menite săîți protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător. 
4.8 Politica de utilizare Cookie-uri pe siteulwww.crisashome.ro 
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, untext special codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimisînapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acelserver. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-serverunui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv”(NU conține programe software, viruşi sau spyware și nu poate accesainformațiile de pe hard driverul utilizatorului). 
Cookie-urile sunt folosite pentru autentificareprecum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Cookie-urile suntaplicații tipice pentru reținerea preferințelor utilizatorilor și implementareasistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoaștereaterminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant,adaptat preferintelor utilizatorului. 
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiențăplăcută de navigare și susțin eforturile SC Crisas Home SRL pentru a oferiservicii comfortabile utilizatorilor, permițând îmbunătățirea structurii șiconținutului, dar excluzând identificarea personală a utilizatorului.Prinnavigarea pe acest site respectiv prin emiterea unei comenzi,Clientul/Cumpărătorul își exprimă acordul privind utilizarea de Cookies.